8 / 12
Uwalniasz się od niebezpieczeństw i nieszczęść, które mogłyby ci się wydarzyć, gdybyś nie uczestniczył we mszy świętej.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC 2.0