9 / 12
Pamiętaj, że dzięki niej zmniejszasz czas twojego pobytu w czyśćcu.
+

© Fr Lawrence Lew, O.P. | Flickr CC BY-NC-ND 2.0