10 / 12
Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. (Prz 3,12)
+

© Shutterstock