1 / 12
Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! (Ef 5,8)
+

© Andrii Spy_k | Shutterstock