7 / 12
„Wyzwoliciel kontynentu: Jan Paweł II i upadek komunizmu”
Pielgrzymka św. Jana Pawła II do Polski z 1978 r., przynosi nadzieję kontynentowi podzielonemu przez sowiecką „żelazną kurtynę”. To historia prawdziwych ludzi, prawdziwego życia i prawdziwej mocy modlitwy.
+