2 / 12
Oświadczyny po irlandzku
Kiedy po czterech latach związku Anna Brady (Amy Adams) nie otrzymuje wymarzonego pierścionka od swojego chłopaka kardiologa, decyduje się wziąć sprawy w swoje ręce. Działając wedle starej irlandzkiej legendy, która mówi, że mężczyzna musi przyjąć zaręczyny kobiety, jeśli mają one miejsce 29 lutego, leci do Dublina, by oświadczyć się swojemu chłopakowi. Jednak los ma dla niej inne plany – w trakcie podróży Anna spotyka zbzikowanego właściciela baru Declana (Matthiew Goodie), który staje się jej nieformalnym przewodnikiem.
+