4 / 12
Elżbieta
Matka Jana Chrzciciela i krewna Maryi z Nazaretu. Elżbieta zaopiekowała się brzemienną Maryją. Hebrajska Eliszewa oznacza „mój Bóg jest przysięgą” lub „mój Bóg jest obfitością”. Pochodne imiona to: Halszka, Izabela i Eliza.
+