7 / 12
Miriam
Miriam (Mayram) to hebrajski pierwowzór imienia Maria. To imię nosiła siostra Mojżesza, ta sama, która podążała w dół rzeki za koszykiem, w którym płynął mały Mojżesz. To imię związane z „poświęceniem”. W Polsce to jedno z najrzadziej nadawanych imion.
+