4 / 12
Bł. Andrzej Phû Yên
Błogosławiony Andrzej Phû Yên był młodym Wietnamczykiem z XVII w. Był katechetą i pomagał misjonarzom. Został uwięziony z powodu swej wiary, a ponieważ nie chciał się jej wyrzec, został zamordowany. Zmarł, wypowiadając imię: „Jezus”.
+

© Underwaterbuffalo | Wikipedia CC by SA 3.0