10 / 12
„Matka Boska Pustynna”
Film dokumentalny z 1999 roku, wyprodukowany w Polsce. W latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku grupa polskich archeologów prowadziła badania w dolinie Nilu. Na tych terenach znajdowało się miasto Faras, jedna ze stolic chrześcijańskiej Nubii. Polscy badacze odkrywając pozostałości zaginionego miasta, natrafiali na dawne świątynie, a ich oczom ukazywały się ścienne malowidła z wizerunkami świętych, apostołów i aniołów. Polscy archeolodzy odkryli też dość dobrze zachowane wizerunki Madonny. Badacze w odniesieniu do tych skalnych malowideł używają dziś określenia – obrazy „Matki Boskiej Pustynnej”.
+

© „Matka Boska Pustynna”, reż. Jerzy Lubach, fot. Wikipedia | Domena publiczna