11 / 12
„Potop”
Osobną kategorię stanowią produkcje filmowe, które nie mają charakteru filmów religijnych, ale odwołują się do tematyki związanej z wizerunkiem Niepokalanej. W produkcjach fabularnych wizerunek Czarnej Madonny najpełniej przedstawiono bodaj w „Potopie”, o którym Jerzy Hoffman wspominał: „Zależało nam na tym, aby nakręcić odsłonięcie cudownego obrazu, ale nie w koszulkach, jakie Matka Boska miała w latach siedemdziesiątych, ale tak jak obraz wyglądał w XVII wieku. Trzeba było więc wyjąć obraz zza ołtarza i zdjąć koszulki, jakie były w tamtym czasie, a nałożyć oryginalne, siedemnastowieczne. To zaś wymagało zgody prymasa Wyszyńskiego. Obraz jasnogórski był przecież największą świętością Polaków”. Słynny „Potop” nakręcono w 1974 roku.
+

© „Potop”, reż. Jerzy Hoffman