8 / 12
„Łaski pełna”
Refleksyjna opowieść o ostatnich dniach życia Maryi na ziemi jest filmem kameralnym, któremu daleko do rozbudowanych megaprodukcji w stylu „Ben Hur”, ale i głęboką emocjonalnie i ciekawą produkcją. Akcja filmu rozpoczyna się w 43 roku naszej ery. Święty Piotr ma spotkać się z Maryją – jest pełen obaw co do przyszłości Kościoła i powierzonej mu misji. Maryja, której czas na ziemi dobiega końca, stara się dodać mu otuchy i umocnić w wierze. Wartością filmu są retrospekcje, w których Piotr odwołuje się do czasów spędzonych z Jezusem.
+

© „Łaski pełna”, reż. Andrew Hyatt