1 / 11
Baranek i paw, katakumby św. Pryscylli
Symbol baranka przedstawia ukrzyżowanego Jezusa przebitego włócznią, „Baranka Bożego”, który składa siebie w ofierze za zbawienie człowieka. W roku 692 Synod in Trullo w Konstantynopolu zdecydował, że w sztuce chrześcijańskiej Chrystus na krzyżu nie powinien być już dłużej przedstawiany w postaci baranka, ale w postaci człowieka. Chodziło o to, by uniknąć pomylenia z innymi religiami i wierzeniami, np. kultem Dionizosa, gdzie wierni składali w ofierze baranka, aby skłonić bóstwo do powrotu z podziemi. Paw jest symbolem zmartwychwstania i życia wiecznego. Ponieważ pawie tracą pióra zimą i wiosną zyskują nowe, jeszcze piękniejsze, chrześcijanie pierwszych wieków przyjęli pawia jako symbol zmartwychwstania.
+