10 / 11
Kotwica
Kształt kotwicy jako chrześcijańskiego symbolu przypominał pierwsze kotwice morskie, z dwoma skrzyżowanymi ramionami i pierścieniem do liny u góry. Właśnie z powodu tej cechy, szybko stał się on alternatywnym sposobem przedstawiania krzyża chrześcijańskiego, zwłaszcza w czasach, gdy ujawnianie przynależności religijnej było niebezpieczne. Później pojawił się ponownie, nabierając innego znaczenia, stał się mianowicie symbolem jednej z trzech cnót teologicznych: nadziei chrześcijańskiej. Według św. Pawła Chrystus jest kotwicą, której powinniśmy ufać.
+