11 / 11
Łódź, katakumby św. Pryscylli
Symbolizuje ona kościół, archetyp Arki Noego, narzędzie zbawienia dla reszty Izraela, reprezentowanego przez patriarchę i jego rodzinę. Łódź jest drogą zbawienia, zbawienia, które przychodzi z góry, poprzez cudowną interwencję Jezusa, który prowadzi nas do bezpiecznej przystani w Królestwie Mesjańskim. Jest drogą zbawienia dla tych, którzy wchodzą na jej pokład, z wyraźnym odniesieniem do Kościoła: „Poza Kościołem nie ma zbawienia”. Przedstawienie łodzi, które znajduje się na wielu grobach, jest symbolem nadziei na życie wieczne.
+

© Public domain