2 / 11
Dobry Pasterz, katakumby św. Domitylli
Z owcą na ramionach, wizerunek pasterza przedstawia Chrystusa Zbawiciela i duszę, którą zbawił. Znaczenie jest dobrze wytłumaczone w Ewangelii: Jezus jest pasterzem, a wszyscy Jego uczniowie wszystkich czasów są Jego owcami, a On zna każdego z nich z imienia. Wizerunek przedstawia pasterza niosącego zagubioną owcę na ramionach. Obraz ten nawiązuje również do wizji odejścia duszy z tego świata: dlatego często znajduje się na freskach w katakumbach i na płaskorzeźbach na sarkofagach, a także wyryty jest nad grobami.
+