5 / 11
Ryba
W języku greckim ryba to „IXTHYS”. Ułożone pionowo litery te tworzą akrostych: „Iesus Xristos, Theu Yios, Soter” = Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.
+