7 / 11
Gołębica, katakumby św. Domitylli
Gołębica ma wiele znaczeń. Może symbolizować duszę, która osiągnęła boski pokój, ale także zbawczą interwencję Boga, Ducha Świętego, duszę zmarłego oraz dar pokoju.
+