9 / 11
Alfa i Omega, katakumby Komodylli
Są to pierwsze i ostatnie litery greckiego alfabetu. Oznaczają one, że Chrystus jest początkiem i końcem wszystkich rzeczy, jak można przeczytać w księdze Apokalipsy.
+