11 / 12
Podobnie Giudo Reni – można by inspirować się tym obrazem w codzienności, zwłaszcza w naszych relacjach. Aby być, nie oceniać, po prostu patrzeć, słuchać. A przyniesie to owoc w postaci prawdziwego poznania drugiej osoby – siostry, brata, rodziców, przyjaciela. Taka czysta chwila obecności z uważnością może zaowocować nową fascynacją, przebudzeniem sympatii czy miłości, którą w codziennym trybie być może zatracamy. Lata 1630-1642
+

© Wikipedia | Domena publiczna