8 / 12
Charles le Brun namalował ten obraz z rozmachem. Wielość postaci i planów oraz ruch sprawiają wrażenie, że tu się po prostu dzieje. Niemniej nieład jest tu pozorny, a spojrzenia postaci biegnące w różne strony nie zaburzają wrażenia, że wszyscy znaleźli się tu z jednego powodu i zmierzają w tym samym kierunku. 1689 r. [Luwr, Paryż]
+

© Wikipedia | Domena publiczna