1 / 12
Bądź budowniczym mostów, nie murów
Każdy chrześcijanin nieustannie buduje mosty dialogu z innymi, nie zaś mury niechęci. Chrześcijanin powinien zawsze szukać drogi słuchania, drogi pojednania, z pokorą i łagodnością, bo tego właśnie nauczył nas Syn Boży. (Homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 23 stycznia 2015 r.)
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.Media