7 / 12
Bądź mocny w wierze, przezwyciężaj podziały
Kiedy dajemy z siebie samych, odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość dzieci Bożych, stworzonych na obraz Ojca i – podobnie jak On – dawców życia; odkrywamy, że jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, o którym dajemy świadectwo. To właśnie oznacza ewangelizować; to jest nowa rewolucja – ponieważ nasza wiara jest zawsze rewolucyjna – to jest nasze najgłębsze i najtrwalsze wołanie. (7 lipca 2015 r., msza św. w Ekwadorze)
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA