8 / 12
Pracuj ciężko na rzecz godnego życia: twojego i twojej rodziny
Praca – powtarzam, w licznych formach – jest właściwa osobie ludzkiej. Wyraża jej godność, istoty stworzonej na podobieństwo Boga. Dlatego mówi się, że praca jest święta… Cieszę się bardzo, kiedy widzę, że rządzący podejmują wiele wysiłków, by tworzyć miejsca pracy, i starają się zapewnić wszystkim pracę. Praca jest święta, praca daje godność rodzinie. Musimy się modlić, by nie brakowało pracy w rodzinie. A zatem również praca, podobnie jak święto, należy do zamysłu Boga Stwórcy. (Audiencja generalna, 19 sierpnia 2015 r.)
+

© Antoine Mekary | ALETEIA | I.MEDIA