Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/12

Bądź budowniczym mostów, nie murów.

Każdy chrześcijanin nieustannie buduje mosty dialogu z innymi, nie zaś mury niechęci. Chrześcijanin powinien zawsze szukać drogi słuchania, drogi pojednania, z pokorą i łagodnością, bo tego właśnie nauczył nas Syn Boży.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 23 stycznia 2015 r.)
2/12

Wzrusz się czyimś cierpieniem – niech ono pobudzi cię do działania

Wiecie, bracia, że hipokryci nie umieją płakać, zapomnieli jak to się robi, nie proszą o dar łez. Gdy robi się coś dobrego, prawie instynktownie rodzi się w nas pragnienie bycia docenionym i podziwianym za to dobre działanie, aby uzyskać jakieś zadowolenie. Jezus wzywa nas do pełnienia tych dzieł bez żadnej ostentacji i aby liczyć wyłącznie na nagrodę od Ojca, „który widzi w ukryciu” Mt 6, 4, 6, 18.

(homilia ze Środy Popielcowej, 18 lutego 2015 r.)
3/12

Nie bój się wstydzić, kiedy zrobisz coś złego.

Musimy uczyć się nauki i mądrości oskarżania samych siebie… Oskarżam się, odczuwam ból spowodowany raną, wiem, skąd pochodzi i uznaję swoją winę. Nie bójcie się wyrzutów sumienia, gdyż są oznaką zbawienia.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 28 września 2017 r.)
4/12

Marz o miłości.

Jak powiedział papież Franciszek w Manili w 2015 roku: „Rodzina nie może istnieć bez marzeń. Kiedy zanika w rodzinie zdolność do marzenia, kochania, miłość nie wzrasta, życie obumiera i zanika… Marzenia są niesłychanie ważne, zwłaszcza marzenia w rodzinach. Chciałbym was prosić, abyście nie tracili tej zdolności marzenia!”.
5/12

Nie przywiązuj się do bogactw.

Przywiązanie do bogactw jest początkiem wszelkiego rodzaju zepsucia, wszędzie… Istnieje jakaś tajemnica w posiadaniu bogactwa. Przywiązane do bogactw sprawia, że myślimy, iż wszystko jest w porządku, jest raj ziemski, ale pozbawia nas nadziei, odbiera nam perspektywę. A życie bez perspektywy jest życiem jałowym, życie bez nadziei jest życiem smutnym.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 25 maja 2015 r.)
6/12

Módl się codziennie o zdrowie własne i najbliższych ci osób.

Nigdy nie może zabraknąć modlitwy za chorych. Musimy wręcz modlić się więcej, zarówno osobiście, jak i we wspólnocie… na ogół okres choroby umacnia siłę więzi rodzinnych. Myślę, że bardzo ważne jest wychowywanie dzieci od najmłodszych lat do solidarności w okresie choroby. Wychowanie, które chroni od wrażliwości na ludzką chorobę czyni serce nieczułym i sprawia, że dzieci są „nieczułe” na cierpienie innych, niezdolne, by poradzić sobie z cierpieniem i żyć doświadczeniem ograniczenia.

(audiencja generalna, 10 czerwca 2015 r.)
7/12

Bądź mocny w wierze, przezwyciężaj podziały.

Kiedy dajemy z siebie samych, odkrywamy naszą prawdziwą tożsamość dzieci Bożych, stworzonych na obraz Ojca i – podobnie jak On – dawców życia; odkrywamy, że jesteśmy braćmi i siostrami Jezusa, o którym dajemy świadectwo. To właśnie oznacza ewangelizować; to jest nowa rewolucja – ponieważ nasza wiara jest zawsze rewolucyjna – to jest nasze najgłębsze i najtrwalsze wołanie.

(7 lipca 2015 r., msza św. w Ekwadorze)
8/12

Pracuj ciężko na rzecz godnego życia: twojego i twojej rodziny.

Praca — powtarzam, w licznych formach — jest właściwa osobie ludzkiej. Wyraża jej godność, istoty stworzonej na podobieństwo Boga. Dlatego mówi się, że praca jest święta… cieszę się bardzo, kiedy widzę, że rządzący podejmują wiele wysiłków, by tworzyć miejsca pracy, i starają się zapewnić wszystkim pracę. Praca jest święta, praca daje godność rodzinie. Musimy się modlić, by nie brakowało pracy w rodzinie. A zatem również praca, podobnie jak święto, należy do zamysłu Boga Stwórcy.

(audiencja generalna, 19 sierpnia 2015 r.)
9/12

Nie pozwól ograbić się z nadziei.

W obiektywizm życia musi wejść zdolność do marzenia. A młody człowiek, który nie jest w stanie marzyć, ograniczony jest do samego siebie, zamknięty jest w sobie. Wszyscy marzą o rzeczach, które nigdy się nie wydarzą… Ale marz o nich, pragnij ich, poszukuj perspektyw, otwórz siebie. Otwórz się na rzeczy wielkie.

(papież Franciszek w Hawanie, Kuba, 20 września 2015 r.)
10/12

Pamiętaj, że Bóg nigdy nas nie opuszcza.

Jezus nieustannie objawia nam, że Bóg nie jest despotycznym i nietolerancyjnym szefem, lecz Ojcem – pełnym miłości, czułości, i dobroci. I dlatego możemy i powinniśmy mieć do Niego ogromne zaufanie.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 20 listopada 2017 r.)
11/12

Odnajdź szczęście, tworząc harmonię.

Kiedy wydajemy osąd na osobę, wykluczamy ją. Istnieją dwie możliwe drogi: droga wykluczenia ludzi z naszej wspólnoty i droga ich włączenia. Pierwsza, choć w ograniczonym stopniu, jest u podstaw wszystkich wojen: wszystkie katastrofy, wszystkie konflikty zaczynają się od wykluczenia. Jest wykluczenie ze społeczności międzynarodowej, ale także z rodzin. Natomiast droga, którą Jezus nam pokazuje, której nas uczy, jest diametralnie inna i przeciwstawia się wykluczeniu.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 5 listopada 2015 r.)
12/12

Wiedz, że jesteś kochany, aby móc obdarzać miłością i przebaczeniem innych.

Franciszek porównał miłość Boga do miłości matki lub ojca, którzy przemawiają do swojego dziecka po tym, jak budzi się ono z nocnego koszmaru. Tak jak uspokajają nas nasi rodzice, mówiąc: „Nie bój się, jestem przy tobie”, tak Bóg mówi: „Nie bójcie się waszych grzechów, kocham was; jestem tu, aby wam przebaczyć. To jest miłosierdzie Boże” – wyjaśnił papież.

(homilia wygłoszona w Domu św. Marty, 10 grudnia 2015 r.)