10 / 12
10. Determinacja Zanotuj, co będziesz robić i nie zmieniaj planu. Czy musimy być aż tak sztywni? Oczywiście, życie obfituje w niespodzianki. Zwykły dzień pełen jest często nadzwyczajnych zdarzeń. Ale to nie znaczy, że nie mamy kierować się hierarchią wartości. Decydując o tym, co zrobisz, myśl, co jest najważniejsze. Uwaga: nie najpilniejsze, ale najważniejsze. Najpilniejsze może poczekać, najważniejsze nie powinno. Czy będą zmiany? Mnóstwo, i to ty zdecydujesz, do której kategorii je zaliczyć.
+