2 / 12
2. Lekkomyślność
Polega ona na łatwym przechodzeniu od zazdrości do radości ze swojej wydumanej wyższości. Zazdrość pojawia się wtedy, gdy pyszałek widzi kogoś od siebie lepszego. Radość za, jest wtedy, kiedy grzesznik dostrzega kogoś od siebie gorszego.
+