6 / 12
6. Zarozumiałość
Zarozumiałość jest wiarą w to, iż się jest doskonalszym od innych.
+