3 / 12
Beduińskie przysłowie
Jest takie przysłowie, które Beduini przekazują kolejnym pokoleniom. Brzmi mniej więcej tak: Jeśli ktoś przychodzi do twojego namiotu i jest w potrzebie, jesteś zobowiązany, by go ugościć, dać mu miejsce, gdzie może odpocząć i się przespać, dać mu jeść i pić, ale nie masz prawa pytać go o imię, zanim upłyną dwa tygodnie. Przysłowie odnosi się do różnych form ludzkiej gościnności, bardzo dosłownie. Przywołuje na myśl gościnność przypisywaną Abrahamowi.
+