10 / 12
Mateusz
„Mattanja” znaczy po hebrajsku „dar Boga” i przyszło do polszczyzny poprzez łacinę („Matthaeus”). Św. Mateusz, apostoł i ewangelista, początkowo miał na imię Lewi i był poborcą rzymskich podatków, a więc dla Żydów bezbożnikiem i wrogiem narodu. O swoim nawróceniu sam napisał tak: „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: ‘Pójdź za mną!’. On wstał i poszedł za Nim”.
+

© Shutterstock