11 / 12
Juda (Judasz) i Tadeusz
To imię ma złe konotacje, bo kojarzy się z Judaszem Iskariotą, który zdradził Jezusa, ale warto pamiętać, że nosiło je wielu bohaterów Starego Testamentu oraz jeszcze jeden apostoł – Juda Tadeusz. Od tego imienia pochodzi nazwa krainy – Judea, a nawet nazwa całego narodu żydowskiego (łac. Judaeus). Św. Juda Tadeusz był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Nie wiadomo, dlaczego Ewangeliści nadali Judzie aramejski przydomek „thad-daj”, co oznacza „odważny” albo „człowiek o szerokiej piersi” (łac. „Thaddaeus”). Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Styl i język, w jakim została napisana ta księga, wskazują, że autor musiał być człowiekiem wykształconym. Powszechnie uważany za patrona od spraw trudnych i beznadziejnych.
+

© Shutterstock