12 / 12
Maciej
To imię to inna wersja imienia Mateusz. Apostoł Maciej pojawia się w Nowym Testamencie tylko raz – gdy w Dziejach Apostolskich uczniowie postanawiają wybrać zastępcę na miejsce samobójcy Judasza. Kandydatów było dwóch spośród grona 72 uczniów wcześniej wybranych przez Jezusa, a los padł na Macieja.
+