2 / 12
Paweł
Nie poznał Jezusa podczas Jego ziemskiego życia, ale zyskał miano apostoła z powodu zasług w głoszeniu Dobrej Nowiny. Saul (spolszczone jako Szaweł) urodził się w żydowskiej rodzinie w Tarsie i był gorliwym faryzeuszem, który prześladował chrześcijan. Jako obywatel rzymski używał również imienia Paulus (dosłownie znaczy to „Mały”). Około dwa lata po śmierci Jezusa miał w drodze do Damaszku znamienne widzenie – zmartwychwstały Pan powalił go na ziemię, oślepił i powiedział mu, że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza. Paweł poświęcił resztę życia na głoszenie Chrystusa, także wśród pogan. W swoich czterech podróżach pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych.
+

© PIXABAY