3 / 12
Szymon
Hebrajskie „shime’ōn” znaczy: „Bóg wysłuchał” i jest także tłumaczone jako Symeon. Mało kto o tym pamięta, ale w gronie apostołów oprócz św. Piotra był jeszcze jeden Szymon. Jest on wspominany w Ewangeliach tylko trzy razy, a św. Łukasz dodaje mu przydomek „Gorliwy”. Mogło to oznaczać, że Szymon przed swoim powołaniem wyróżniał się gorliwością w przestrzeganiu prawa Mojżeszowego albo że z wyjątkowym zapałem przyjął Dobrą Nowinę, albo że był wcześniej zelotą – członkiem ugrupowania religijno-politycznego walczącego z Rzymianami.
+

© PIXABAY