4 / 12
Andrzej
Greckie imię Andréas było zdrobnieniem od kilku popularnych imion dwuczłonowych zaczynających się od cząstki „andro-„ („mężczyzna”). Święty Andrzej apostoł był bratem Szymona Piotra. Został najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a później jako pierwszy rozpoznał w Jezusie Mesjasza i przyprowadził od Niego Piotra. Dlatego Kościół prawosławny nadaje św. Andrzejowi przydomek „Protokleros”, tzn. „pierwszy powołany”. Według tradycji św. Andrzej zmarł na krzyżu w kształcie litery X, który obecnie jest nazywany krzyżem św. Andrzeja.
+