5 / 12
Jakub
Pochodzi od hebrajskiego „Jaaqob” („niech Bóg strzeże”). To imię nosili dwaj apostołowie: Jakub, zwany Większym albo Starszym, oraz Jakub Młodszy (Mniejszy). Ten pierwszy był bratem św. Jana (to właśnie ich matka próbowała „załatwić” swoim synom szczególne miejsce w królestwie Bożym). Z powodu porywczego charakteru braci Jezus dał im przydomek „synowie gromu”. Jakub Starszy zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie jako drugi po Szczepanie, a pierwszy spośród apostołów. Jego relikwie znajdują się w Santiago de Compostela, dokąd ponoć za życia dotarł. Jakub Młodszy, nazywany tak z powodu młodszego wieku, niskiego wzrostu albo momentu przystąpienia do grona uczniów, był razem ze św. Judą Tadeuszem „bratem Pańskim”, czyli kuzynem Jezusa. Był ważną postacią Kościoła jerozolimskiego i autorem jednego z listów, które weszły w skład Nowego Testamentu.
+

© PIXABAY