7 / 12
Filip
Greckie imię „Philippos” znaczy „miłośnik koni”. Filip podczas Ostatniej Wieczerzy poprosił: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedź Jezusa to ważny wykład prawdy o Trójcy Świętej: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca”.
+

© Colin Maynard/Unsplash | CC0