8 / 12
Bartłomiej i Natanael
Bibliści niemal jednogłośnie przyjmują, że Bartłomiej to biblijny Natanael. Aramejskie słowo „Bartolmaj” znaczy tyle, co „syn Tolmaja”. Jego imię brzmiałoby więc w całości jako: Natanael bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja). Kiedy Jezus pierwszy raz go zobaczył, powiedział: „Patrz, to prawdziwy Izraelita – bez podstępu”. Natanael nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu, a tym samym do Jezusa (Jego pierwszą reakcją na wiadomość Filipa o Jezusie była drwina: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”). Jednak kiedy Go poznał, uwierzył w Niego. Tradycja starochrześcijańska podaje, że Bartłomiej zginął śmiercią męczeńską w Armenii, obdarty ze skóry. Natanael to właściwe imię apostoła Bartłomieja. W Polsce rzadko nadawane – w 2018 r. dostało je tylko trzech chłopców.
+

© Shutterstock