Aleteia.pl - pozytywna strona Internetu w Twojej skrzynce e-mail

Nie możesz nas wesprzeć finansowo?

Możesz to zrobić na 5 innych sposobów:

  1. Módl się za nasz zespół i powodzenie naszej misji
  2. Opowiedz o Aletei w swojej parafii
  3. Udostępniaj nasze treści rodzinie i przyjaciołom
  4. Wyłącz AdBlocka, kiedy do nas zaglądasz
  5. Zapisz się do naszego newslettera i czytaj go codziennie

Dziękujemy!
Zespół Aletei

 

1/12

Piotr

Piotr to greckie tłumaczenie aramejskiego imienia Kefas, czyli „skała”, „opoka”. Tak nazwał Szymona, syna Jony, Pan Jezus, powierzając mu jako pierwszemu władzę papieską. Żaden z apostołów nie został tak wyraziście przedstawiony w Ewangeliach jak właśnie Piotr. Był rybakiem, podobnie jak jego brat Andrzej (i większość apostołów), mieszkał nad jeziorem Genezaret. Rzutki, odpowiedzialny, chętny do pomocy, choć nieco impulsywny, szybko wszedł w rolę przywódcy. Jednak kiedy Jezus po zmartwychwstaniu potwierdzał tę jego funkcję, nie pytał go o zdolności przywódcze ani o ambicje, tylko o to, czy Go kocha „więcej niż inni”.
2/12

Paweł

Nie poznał Jezusa podczas Jego ziemskiego życia, ale zyskał miano apostoła z powodu zasług w głoszeniu Dobrej Nowiny. Saul (spolszczone jako Szaweł) urodził się w żydowskiej rodzinie w Tarsie i był gorliwym faryzeuszem, który prześladował chrześcijan. Jako obywatel rzymski używał również imienia Paulus (dosłownie znaczy to „Mały”). Około dwa lata po śmierci Jezusa miał w drodze do Damaszku znamienne widzenie – zmartwychwstały Pan powalił go na ziemię, oślepił i powiedział mu, że chrześcijaństwo jest wypełnieniem obietnic Starego Przymierza. Paweł poświęcił resztę życia na głoszenie Chrystusa, także wśród pogan. W swoich czterech podróżach pokonał ok. 10 tys. km dróg morskich i lądowych.
3/12

Szymon

Hebrajskie „shime’ōn” znaczy: „Bóg wysłuchał” i jest także tłumaczone jako Symeon. Mało kto o tym pamięta, ale w gronie apostołów oprócz św. Piotra był jeszcze jeden Szymon. Jest on wspominany w Ewangeliach tylko trzy razy, a św. Łukasz dodaje mu przydomek „Gorliwy”. Mogło to oznaczać, że Szymon przed swoim powołaniem wyróżniał się gorliwością w przestrzeganiu prawa Mojżeszowego albo że z wyjątkowym zapałem przyjął Dobrą Nowinę, albo że był wcześniej zelotą – członkiem ugrupowania religijno-politycznego walczącego z Rzymianami.
4/12

Andrzej

Greckie imię Andréas było zdrobnieniem od kilku popularnych imion dwuczłonowych zaczynających się od cząstki „andro-„ („mężczyzna”). Święty Andrzej apostoł był bratem Szymona Piotra. Został najpierw uczniem Jana Chrzciciela, a później jako pierwszy rozpoznał w Jezusie Mesjasza i przyprowadził od Niego Piotra. Dlatego Kościół prawosławny nadaje św. Andrzejowi przydomek „Protokleros”, tzn. „pierwszy powołany”. Według tradycji św. Andrzej zmarł na krzyżu w kształcie litery X, który obecnie jest nazywany krzyżem św. Andrzeja.
5/12

Jakub

Pochodzi od hebrajskiego „Jaaqob” („niech Bóg strzeże”). To imię nosili dwaj apostołowie: Jakub, zwany Większym albo Starszym, oraz Jakub Młodszy (Mniejszy). Ten pierwszy był bratem św. Jana (to właśnie ich matka próbowała „załatwić” swoim synom szczególne miejsce w królestwie Bożym). Z powodu porywczego charakteru braci Jezus dał im przydomek „synowie gromu”. Jakub Starszy zginął śmiercią męczeńską w Jerozolimie jako drugi po Szczepanie, a pierwszy spośród apostołów. Jego relikwie znajdują się w Santiago de Compostela, dokąd ponoć za życia dotarł.

Jakub Młodszy, nazywany tak z powodu młodszego wieku, niskiego wzrostu albo momentu przystąpienia do grona uczniów, był razem ze św. Judą Tadeuszem „bratem Pańskim”, czyli kuzynem Jezusa. Był ważną postacią Kościoła jerozolimskiego i autorem jednego z listów, które weszły w skład Nowego Testamentu.
6/12

Jan

„Johhanan” po hebrajsku znaczy „Bóg jest łaskawy”. Brat Jakuba Starszego, autor jednej z czterech Ewangelii, Apokalipsy i trzech listów apostolskich. Św. Jan był umiłowanym uczniem Jezusa, świadkiem większości ważnych wydarzeń. Jako jedyny z apostołów szedł wytrwale za swoim Nauczycielem aż pod krzyż. Chrystus przed śmiercią oddał mu swoją Matkę pod opiekę. Jako jedyny z apostołów zmarł śmiercią naturalną (ok. 100 roku). Jemu poświęcona jest katedra papieży – bazylika Zbawiciela na Lateranie, „matka wszystkich kościołów”.
7/12

Filip

Greckie imię „Philippos” znaczy „miłośnik koni”. Filip podczas Ostatniej Wieczerzy poprosił: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Odpowiedź Jezusa to ważny wykład prawdy o Trójcy Świętej: „Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca”.
8/12

Bartłomiej i Natanael

Bibliści niemal jednogłośnie przyjmują, że Bartłomiej to biblijny Natanael. Aramejskie słowo „Bartolmaj” znaczy tyle, co „syn Tolmaja”. Jego imię brzmiałoby więc w całości jako: Natanael bar Tholmai (Natanael, syn Tolmaja). Kiedy Jezus pierwszy raz go zobaczył, powiedział: „Patrz, to prawdziwy Izraelita – bez podstępu”. Natanael nie był zbyt pozytywnie nastawiony do mieszkańców Nazaretu, a tym samym do Jezusa (Jego pierwszą reakcją na wiadomość Filipa o Jezusie była drwina: „Czyż może być co dobrego z Nazaretu?”). Jednak kiedy Go poznał, uwierzył w Niego. Tradycja starochrześcijańska podaje, że Bartłomiej zginął śmiercią męczeńską w Armenii, obdarty ze skóry.

Natanael to właściwe imię apostoła Bartłomieja. W Polsce rzadko nadawane – w 2018 r. dostało je tylko trzech chłopców.
9/12

Tomasz

Jego imię pochodzi od aramejskiego słowa „toma”, czyli bliźniak. Miał również grecki przydomek „Didymos”, który znaczy dokładnie to samo. Był nieobecny podczas pierwszego spotkania zmartwychwstałego Jezusa z apostołami i nie dał wiary ich słowom, więc Pan podczas kolejnego objawienia kazał mu włożyć rękę w swój bok i palce w rany po gwoździach. Św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom (obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie znajduje się jego najbardziej znane sanktuarium.
10/12

Mateusz

„Mattanja” znaczy po hebrajsku „dar Boga” i przyszło do polszczyzny poprzez łacinę („Matthaeus”). Św. Mateusz, apostoł i ewangelista, początkowo miał na imię Lewi i był poborcą rzymskich podatków, a więc dla Żydów bezbożnikiem i wrogiem narodu. O swoim nawróceniu sam napisał tak: „Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: ‘Pójdź za mną!’. On wstał i poszedł za Nim”.
11/12

Juda (Judasz) i Tadeusz

To imię ma złe konotacje, bo kojarzy się z Judaszem Iskariotą, który zdradził Jezusa, ale warto pamiętać, że nosiło je wielu bohaterów Starego Testamentu oraz jeszcze jeden apostoł – Juda Tadeusz. Od tego imienia pochodzi nazwa krainy – Judea, a nawet nazwa całego narodu żydowskiego (łac. Judaeus).

Św. Juda Tadeusz był bratem Jakuba Młodszego, krewnym Pana Jezusa. Nie wiadomo, dlaczego Ewangeliści nadali Judzie aramejski przydomek „thad-daj”, co oznacza „odważny” albo „człowiek o szerokiej piersi” (łac. „Thaddaeus”). Jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Styl i język, w jakim została napisana ta księga, wskazują, że autor musiał być człowiekiem wykształconym. Powszechnie uważany za patrona od spraw trudnych i beznadziejnych.
12/12

Maciej

To imię to inna wersja imienia Mateusz. Apostoł Maciej pojawia się w Nowym Testamencie tylko raz – gdy w Dziejach Apostolskich uczniowie postanawiają wybrać zastępcę na miejsce samobójcy Judasza. Kandydatów było dwóch spośród grona 72 uczniów wcześniej wybranych przez Jezusa, a los padł na Macieja.