8 / 12
Następnie 1 maja w cerkwi prawosławnej św. Sawy z połowy XIX w., należącej do Serbskiego Kościoła Prawosławnego, wybuchł pożar, który całkowicie zniszczył dach i niemal doszczętnie zdewastował wnętrze świątyni. Stwierdzono, że pożogę spowodowała niezgaszona świeczka.
+

© AP/East News