9 / 12
I wreszcie 28 października doszło do pożaru w budynku Royal Clarence w angielskim Exeterze, uważnym za pierwszy hotel w Wielkiej Brytanii. Ogień pojawił się najpierw w sąsiedniej galerii sztuki, po czym dotarł do XVIII-wiecznej tawerny Well House Taverne i na dach pochodzącego z tego samego stulecia hotelu. Obecnie trwają prace przy odbudowie wszystkich 3 obiektów.
+

© Smalljim/Wikipedia | CC BY-SA 4.0