1 / 12
Bł. Władysław Bukowiński (1904-1974)
„Apostoł Kazachstanu” był księdzem, pracował jako duszpasterz na Kresach, kiedy wybuchła II wojna światowa. Został aresztowany i przez ponad 20 lat przebywał w kolejnych więzieniach, łagrach i na zesłaniu w wielu miejscach Związku Sowieckiego. Wszędzie potajemnie służył ludziom, wśród których się znalazł: udzielał sakramentów, katechizował, uczył historii. Przyjął radzieckie obywatelstwo, żeby zostać wśród zesłańców. Nie żywił nienawiści ani żalu wobec krzywdzicieli. „Nigdy nie dałem się zatruć nienawiścią” – powiedział kiedyś. Zmarł i został pochowany w Karagandzie w Kazachstanie. Film o ks. Bukowińskim „Człowiek Boga” w reżyserii Krzysztofa Tadeja dostał główną nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich „Mirabile Dictu” w Rzymie.
+

© Wikipedia | Domena publiczna