10 / 12
Św. Zygmunt Szczęsny Feliński (1822-1895)
Jako arcybiskup warszawski upowszechnił nabożeństwo majowe ku czci Najświętszej Maryi Panny, zreformował seminarium i założył Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, któremu zlecił opiekę nad sierotami i ludźmi starszymi. Był przeciwnikiem wybuchu powstania styczniowego, jednak kiedy zaborca rozpętał prześladowania, w liście do cara ujął się za prześladowanymi rodakami. Został za to zesłany do Jarosławia nad Wołgą, gdzie przebywał przez 20 lat. Po zesłaniu miał zakaz powrotu do Warszawy. Wszędzie, gdzie się znalazł – nawet w najtrudniejszych warunkach i wtedy, kiedy był już chory i posunięty w latach – prowadził pokorną i wytrwałą pracę duszpasterską i dawał przykład wiary.
+

© Wikipedia | Domena publiczna