3 / 12
Bł. Zbigniew Strzałkowski (1958-1991) i Bł. Michał Tomaszek (1960-1991)
Ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek byli franciszkanami. Wyjechali z Polski na misje do Peru, gdzie zginęli w 1991 r. z rąk terrorystów skrajnie lewicowej organizacji. O. Zbigniew Strzałkowski (Zibi, jak go nazywano w Peru) wyróżniał się zdolnościami organizacyjnymi, ogromną pracowitością i wielkim poczuciem odpowiedzialności. Bardzo troszczył się o chorych. Kochał przyrodę. Gdy ostrzegano go przed niebezpieczeństwami, które mu grożą w Peru, odpowiedział, że jadąc na misje „trzeba być gotowym na wszystko” O. Michał Tomaszek w Polsce pracował jako wikariusz i katecheta, zajmował się niepełnosprawnymi dziećmi. Dobry, uprzejmy, współczujący. Potrafił gromadzić młodych ludzi na katechizacji, modlitwie, śpiewach (grał na gitarze) i wypoczynku. Podczas pożegnalnej mszy św. przed wyjazdem na misje powiedział, że jeśli trzeba będzie dla sprawy Bożej złożyć ofiarę życia, to nie będzie się wahał.
+

© EAST NEWS