5 / 12
Św. Jan Paweł II (1920-2005)
Karol Wojtyła urodził się w 1920 r. w Wadowicach. Jako młody ksiądz był wikariuszem, duszpasterzem młodzieży i naukowcem. W 1958 r. został biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej, a 5 lat później – metropolitą krakowskim. Aktywnie uczestniczył w pracach Soboru Watykańskiego II. W 1978 r. wybrany na papieża, przyjął imię Jana Pawła II. Był gorliwym przywódcą i sługą Kościoła. Odcisnął swoje piętno na stylu sprawowania urzędu papieskiego. Komunikatywny i bezpośredni, nie stronił od żartów, ale też zdecydowanie mówił o sprawach najważniejszych. Odbył podróże apostolskie do wielu krajów świata. Był tytanem pracy i człowiekiem modlitwy. Zmarł 2 kwietnia 2005 r., w wigilię święta Miłosierdzia Bożego. Jego proces beatyfikacyjny rozpoczął się już miesiąc po śmierci. Do Watykanu przysłano ponad 200 świadectw o domniemanych cudach za wstawiennictwem zmarłego papieża, a dziennikarze dodatkowo opisali kilkaset innych.
+

© EAST NEWS