6 / 12
Bł. Małgorzata Łucja Szewczyk (1828-1905)
Kolejna święta, która rozpoznała swoje powołanie dzięki o. Honoratowi Koźmińskiemu. Wcześnie osierocona, znalazła duchowe oparcie w Bogu i Matce Najświętszej. Zawsze była wrażliwa na ludzką biedę i cierpienie, na różne sposoby pomagała potrzebującym. Odbyła razem z przyjaciółką pielgrzymkę do Ziemi Świętej, pokonując większość drogi pieszo. W Jerozolimie przez trzy lata pracowała, opiekując się chorymi i tam odczytała swoje powołanie jako „siostrzyczki ubogich”. Po rekolekcjach u o. Honorata poświęciła się tej sprawie. Przyjęła do wynajętego mieszkania samotne staruszki, którymi się opiekowała, a potem organizowała podobne domy dla starców i sierot. Założyła zgromadzenie serafitek.
+

© Archiwum sióstr serafitek/Wikipedia | Domena publiczna