7 / 12
Bł. Zofia Czeska (1584-1650)
Założycielka pierwszej w Polsce szkoły dla dziewcząt, opiekunka ubogich. Jako 16-latka została wydana za mąż, a po 6 latach bezdzietnego małżeństwa została wdową. Postanowiła nie wychodzić ponownie za mąż, tylko poświęcić się dziełom miłosierdzia. Były to w Polsce czasy wojen, epidemii i głodu. Zofia zajęła się dziewczętami, zwłaszcza osieroconymi i pochodzącymi z biednych rodzin. Otworzyła dla nich swój dom przy ul. Szpitalnej w Krakowie, w którym mogły nie tylko zamieszkać i otrzymać opiekę, ale także zdobywać edukację. Założyła zgromadzenie prezentek.
+

© Obraz beatyfikacyjny