11 / 14
Zachowaj pokorę… 
„Ktokolwiek przeklina ubogiego, zadaje ból Chrystusowi, który dla nas na tym świecie stał się ubogim”.
+

© Shutterstock