13 / 14
Bądź bezinteresowny… 
„Panie, spraw, bym nie tyle chciał być kochanym, co kochał”.
+

© Shutterstock