3 / 14
Szanuj swych braci mniejszych… 
„Wszyscy jesteśmy stworzeniami z jednej rodziny”.
+

© Tambako The Jaguar | Flickr CC by ND 2.0